Bezpečnost potravin

EMIDA: výzkumný projekt EU

Vydáno: 1. 6. 2010
Autor:

Koordinace evropského výzkumu zaměřeného na hlavní infekční nemoci hospodářských zvířat.

Programy ERA-NET přispějí k vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA). Cílem programů je posílení spolupráce a koordinace výzkumných aktivit prováděných na národní či regionální úrovni v členských a asociovaných státech, a to:
– propojováním výzkumných aktivit realizovaných na národní a regionální úrovni,
– vzájemným otevřením národních a regionálních výzkumných programů.
 
Programy ERA-NET se zaměřují na koordinaci regionálních a národních výzkumných programů; nejsou určeny pro vědecké a výzkumné pracovníky, ale pro organizace, které jsou zodpovědné za definování, financování, řízení a koordinaci výzkumu (např. ministerstva nebo grantové agentury); kladou důraz na dlouhodobou spolupráci.
 
Ministerstvo zemědělství ČR je zapojeno do projektu EMIDA ERA-NET: Koordinace evropského výzkumu zaměřeného na nově se objevující a hlavní infekční nemoci hospodářských zvířat. Jde o projekt řešený za finanční pomoci Evropské komise prostřednictvím 7. rámcového programu V&V v EU.
 
Projekt EMIDA je rozdělen do čtyř tématických okruhů:

1. Koordinace projektu, management, komunikace a šíření informací
2. Mapování a analýza existujícího výzkumu a současných potřeb a informace o spouštění a managementu společných programů
3. Vývoj, testování, hodnocení a zdokonalování nástrojů
4. Vytváření strategického trans-národního výzkumného programu zaměřeného na zdravotní stav zvířat

Podrobné informace o projektu EMIDA jsou k dispozici na internetových stránkách projektu: www.emida-era.net.
Jako reakce na iniciativu SCAR (Stálého výboru pro zemědělský výzkum v EU) byla vytvořena v rámci projektu EMIDA pracovní skupina pro spolupráci (CWG) zabývající se výzkumem zaměřeným na zdraví a welfare zvířat v EU.
Dosud se uskutečnilo pět zasedání v rámci projektu EMIDA, přičemž 3. zasedání se konalo v Praze (17.–18.3.2009).
 
Zdroj: GAČR, databáze projektů 7. RP V&V v EU (Theme: FP7–KBBE)