Bezpečnost potravin

EMA: workshop k používání léčiv u včel

Vydáno: 14. 9. 2010
Autor:

Zpráva a prezentace z workshopu, který se uskutečnil v Londýně ve dnech 14.–15.12.2009.

Onemocnění včel je závažný problém jak pro země v EU, tak i ostatní země. Členské země EU řadu let postrádají odpovídající léky k léčbě nemocí u včel. Evropský úřad pro léčiva (European Medicines Agency, EMA) proto organizoval ve dnech 14.–15.12.2009 workshop pod názvem “Medicines in Bees: What the European Medicines Agency can do to increase availability” (Léčiva u včel: Co může EMA udělat, aby se zvýšila dostupnost).
V plenární části workshopu byli přítomní seznámeni s aktivitami probíhajícími v této oblasti v Evropě, problémy, se kterými se chovatelé a veterinární pracovníci setkávají a možnostmi jejich řešení. Následně se účastníci workshopu rozdělili do dvou skupin. První skupina se zaměřila na analýzu současného stavu, druhá skupina se věnovala přípravě návrhů na autorizaci léčebných prostředků pro včely.
V příloze jsou k dispozici prezentace z workshopu, výstupy z pracovních skupin a závěry/doporučení workshopu.
 
Akce se za ČR zúčastnila MVDr. Eva Vernerová, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.