Bezpečnost potravin

Elektronické kódy se ve Švédsku osvědčily k vysledovatelnosti ryb

Vydáno: 10. 9. 2010
Autor:

V rámci projektu ETrace byla ověřena výhodnost kódů RFID pro zajištění požadavků nařízení 1224/2009/ES a pro zvýšení odbvytu ryb.

V rámci evropské výzkumné iniciativy SAFEFOODERA byl ve Švédsku vyhlášen projekt ETrace s cílem zjistit, jak mohou být elektronické kódy na produktu (EPC) využity při dodávkách do prodejních řetězců. Provedený test úspěšně demonstroval  přednosti kódů na bázi systému EPCIS (electronic product code information service). S pomocí kódů RFID byly sledovány ryby z rybářských lodí Simrishamn (Švédsko) až po obchod s rybami v Gothenburgu.

Systém se osvědčil. Byla uznána výhoda vysledovatelnosti, otevřenost a dostupnost údajů v systému a eliminace manuálního sběru dat. Švédský úřad pro rybolov považuje standard EPCIS a technologii RFID za vhodnou pro zajištění požadavků nařízení 1224/2009/ES na vysledovatelnost ryb. Test prokázal i zvýšení odbytu vzhledem k tomu, že spotřebitelé měli možnost snadno ověřit, odkud ryby pochází a jejich „historii“.

Pilotní projekt se uskutečnil za koordinace SINTEF Fisheries and Aquaculture a Trace Tracker, Norsko, a spolupráce s Matis, Island, a Universitou v Lundu a Švédským úřadem pro rybolov.


EU Food Law, 2010, č. 443, s. 24

Success of epcis pilot in swedish fishery

TraceTracker contributes to cutting-edge eTraceability project