Bezpečnost potravin

Elektronická identifikace malých přežvýkavců v EU

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor:

Prezentace Společného výzkumné centra Evropské komise (JRC) na jednání SCFCAH dne 1.–2.4.2009.

Ve dnech 1.–2. dubna 2009 se uskutečnilo zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) – jeho pracovní skupiny pro zdraví a pohodu zvířat. Jsou k dispozici prezentace z tohoto zasedání.
Jednou z oblastí, které se jednání věnovalo, byla elektronická identifikace (EID) malých přežvýkavců v EU (ovcí a koz). K problematice EID jsou k dispozici následující informace:

Identifikace ovcí a koz ve Francii – pilotní projekt
Ekonomická analýza EID malých přežvýkavců v členských státech – prezentace JRC (pdf)
EID: Cost analýza pro malé přežvýkavce v členských státech – prezentace JRC (pdf)

Zdroj: Evropská komise

JRC Newsletter
Dohoda o spolupráci EFSA a JRC podepsána