Bezpečnost potravin

Ekonomický užitek z Bt-kukuřice je relativní

Vydáno: 23. 2. 2009
Autor:

Rentabilitu Bt-kukuřice je třeba posuzovat ve vztahu k aktuálnímu napadení zavíječem.

Ekonomický užitek z geneticky pozměněné kukuřice rezistentní vůči hmyzu (též Bt-kukuřice) je relativní. To ukázalo literární review provedené výzkumným ústavem Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) ve Švýcarsku. V něm byly shrnuty zkušenosti o rentabilitě Bt-kukuřice z těch zemí EU, v nichž se tato kukuřice komerčně pěstuje.
Výsledky ukázaly, že Bt-kukuřice neposkytuje vyšší výnosy pokaždé. Ekonomický užitek je třeba posuzovat ve vztahu k aktuálnímu napadení zavíječem. Při vysokém až velmi vysokém napadení lze dosáhnout až o 15 % vyšších výnosů. V případě nízkého a středního napadení oproti tomu poskytují vyšší výnosy konvenční hybridy kukuřice – při vhodné volbě odrůdy.
Díky Bt-kukuřici je sice možné ušetřit insekticidy, avšak cena osiva je zhruba o třetinu vyšší. Vyšších tržeb lze dosáhnout pouze tehdy, když při velmi vysokém napadení zavíječem přesáhnou vyšší výnosy Bt-kukuřice vyšší náklady na osivo.
Studie nepřihlíží k nákladům na koexistenční opatření. Autoři studie upozorňují, že vzhledem k jiným strukturám, cenovým hladinám a riziku infekce ve Švýcarsku mohou být výsledky pouze podmíněně platné pro švýcarské poměry.