Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství v Evropě

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor:

Ekologicky obhospodařované plochy v Evropě nadále rostou, na vedoucí pozici je Itálie, Španělsko a Německo.

Stav ke květnu 2009
V Evropě bylo koncem roku 2007 ekologicky obhospodařováno přibližně 7,8 milionů hektarů, zatímco v předchozím roce to bylo 7,24 milionů hektarů. To odpovídá 1,9 % zemědělsky využívaných ploch v Evropě a 24 % bioploch ve světě. V roce 2008 hospodařilo podle směrnic ekologického zemědělství přes 210 000 podniků. Ekologické zemědělství je v evropských zemích však etablováno velmi rozdílně.
Ekologicky obhospodařované pěstitelské plochy vzrostly v roce 2007 o více než 300 000 hektarů. K největšímu nárůstu došlo ve Španělsku, Polsku a Velké Británii. Silný nárůst byl zaznamenán také v některých přístupových zemích EU ve střední a východní Evropě. Zde se projevilo atraktivní působení subvenční politiky a přístup k společnému evropskému trhu. První údaje pro rok 2008 ukazují další nárůst bioploch v Evropě.
V EU-27 obhospodařovalo v roce 2007 více než 180 000 biopodniků téměř 7,2 milionů hektarů. To odpovídá zhruba 4 % zemědělsky využívaných ploch. Mezi země s největší rozlohou bioploch v roce 2007 patřily:
  • Itálie: 1,15 milionů hektarů,
  • Španělsko: 0,99 milionů hektarů; 2008: 0,988 milionů hektarů,
  • Německo: 0,87 milionů hektarů; 2008: 0,91 milionů hektarů,
  • Velká Británie: 0,66 milionů hektarů,
  • Francie: 0,56 milionů hektarů.
Na vedoucí pozici v Evropě, co se týče ekologicky obhospodařovaných ploch, je Itálie, Španělsko a Německo. Nejvyšší podíl bioploch z celkových zemědělských ploch mělo oproti tomu v roce 2007 Lichtenštejnsko (29 %), následovalo Rakousko (13,4 %), Švýcarsko (11 %), Lotyšsko (9,8 %) a Itálie (9 %).