Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství pro přírodu i spotřebitele v podniku Country Life

Vydáno: 7. 11. 2008
Autor:

Dne 12.11.2008 pořádá Country Life v Nenačovicích u Berouna prohlídku ekologické farmy, biopekárny a velkoobchodu firmy Country Life s odborným výkladem.

Zahájení akce je v 10.00 h v podniku Country Life, Nenačovice 87, Beroun.

Seminář je realizován v rámci projektu Ekologické zemědělsví a zpracování biopotravin,
který financuje Ministerstvo zemědělství.

V případě, že máte zájem o zajištění občerstvení hlaste se  nejpozději do 10. 11. 2008.

KONTAKT: Alena Malíková, 604 905 611; alena.malikova@pro-bio.cz