Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství bude kontrolovat i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vydáno: 7. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 7.1.2010.

S ohledem na nové právní předpisy a zvyšující se počet ekofarem dochází od 1. ledna 2010 k rozdělení kompetencí v zajišťování kontrol ekologického zemědělství. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úřední kontrola ÚKZÚZ proběhne zhruba u 5 % z celkového počtu ekologicky hospodařících podniků, což pro rok 2010 představuje přibližně 130 subjektů.
 
S ohledem na zvyšující se počet ekofarem v České republice proto přistoupilo ministerstvo zemědělství v rámci kontrolního systému ekologického zemědělství k rozdělení činností a pravomocí. Kontrolou, dosud zajišťovanou pouze třemi soukromými kontrolními subjekty, je pověřen od 1. 1. 2010 také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
 
„Od zapojení státního kontrolního orgánu očekáváme zejména zvýšení transparentnosti kontrol a možnost rychleji reagovat na případná klamání spotřebitele nebo neoprávněná čerpání dotačních prostředků. Transparentnost kontrol považujeme za jednu ze základních předpokladů správného fungování ekologického zemědělství a nezbytnou podmínku spotřebitelské důvěry,“ říká ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
ÚKZÚZ bude u vybraných subjektů provádět tzv. „úřední kontroly“ a současně zajišťovat kontrolu plnění podmínek pro vyplácení dotací v agroenvironmentálních opatření (AEO), kterou dosud prováděly jen soukromé kontrolní subjekty. Tři stávající kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o. budou nadále provádět kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu.
 
Hlavním důvodem, proč se ministerstvo k rozšíření systému o kontroly ÚKZÚZ rozhodlo, je zejména nezávislost státního kontrolního orgánu, zajištění jednotného přístupu ke kontrolovaným podnikům a standardní využívání kontrolních technik, jakými jsou výběr kontrolovaných subjektů dle analýzy rizik. „Mezi rizikové faktory, na které se kontroly v letošním roce zaměří, patří například souběh konvenční a ekologické produkce na jedné farmě, farmy s chovem zvířat bez zimního ustájení či farmy, se kterými bylo vedeno v minulosti správní řízení,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe