Bezpečnost potravin

Ekologické hospodaření v USA

Vydáno: 19. 3. 2010
Autor:

V USA ekologicky hospodaří pouze 1 % zemědělců, nabídka ekologických produktů domácí provenience nestačí pokrýt stoupající poptávku.

Ve velkých městech v USA stoupá poptávka po ekologických produktech. Domácí nabídka však nestačí pokrýt poptávku. Na svých farmách hospodaří tímto způsobem pouze 1 % zemědělců a v přepočtu na plochu činí podíl ekologických farem certifikovaných americkým ministerstvem zemědělství (USDA) necelých 0,5 %. Tyto údaje pocházejí z roku 2008, ministerstvo zemědělství je však zveřejnilo teprve nyní. V regionálním rozložení ekologicky hospodařících farem jsou velké rozdíly. Přibližně 20 % těchto farem se nachází v úrodné a na speciální plodiny zaměřené Kalifornii.
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 3, s. 6