Bezpečnost potravin

EK: Společné plánování „Zdravá strava pro zdravý život“

Vydáno: 16. 8. 2010
Autor: berankova1

Doporučení Evropské komise ze dne 28. dubna 2010.

Doporučení Komise ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“ – 2010/250/EU

Komise přijala doporučení vzhledem k těmto důvodům:
(Výběr)
– V posledních třech desetiletích došlo k prudkému zvýšení úrovní nadváhy a obezity u obyvatel Unie, zejména u dětí.
– Trend nesprávného stravování a nízké tělesné aktivity u všech skupin obyvatel Unie se zhoršuje.
– Pokud by se podařilo odstranit běžné rizikové faktory závislé na způsobu života, související například se stravováním , mohlo by se zamezit zhruba 80 % případů srdečních onemocnění, cévních mozkových příhod a diabetu 2. typu a 40 % případů rakoviny.
– Společné plánování výzkumu v oblasti potravin a zdraví by zabezpečilo koordinaci výzkumu dopadů způsobu života a stravování na zdraví, což by významně přispělo k vytvoření plně funkčního Evropského výzkumného prostoru zaměřeného na prevenci onemocnění souvisejících se stravou a posílilo vedoucí úlohu a konkurenceschopnost výzkumných činností na tomto poli.

Evropská komise přijala toto doporučení:
(Výběr)
– Členské státy se vyzývají, aby vytvořily společnou vizi, jak může spolupráce a koordinace v oblasti výzkumu na úrovni Unie zlepšit prevenci onemocnění souvisejících se stravováním.
– Členské státy se vyzývají, aby vypracovaly strategický plán výzkumu stanovující střednědobé až dlouhodobé potřeby a cíle výzkumu v oblasti prevence onemocnění souvisejících se stravou.
– Členské státy se vyzývají, aby zřídily společnou řídící strukturu pro oblast prevence onemocnění souvisejících se stravováním, pověřenou stanovením společných podmínek, pravidel a postupů pro spolupráci a koordinaci.

Zdroj: Úřední věstník Evropské komise, L 110, 1.5.2010, s. 36-37