Bezpečnost potravin

EFSA: zákaz aplikace krve skotu do krmiv pro ryby trvá

Vydáno: 21. 3. 2008
Autor:

EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nevyhověl žádosti European Animal  Protein Association (EAPA), aby se znovu mohla využívat sprejově sušená krev skotu jako složka krmiv pro ryby.

Odborná porota EFSA po zhodnocení potenciálního nebezpečí hrozícího z přidání bovinní krve jako složky do krmiv pro ryby uvedla, že v současnosti nejsou postačující údaje pro kvantifikaci stupně rizika BSE pro zvířata nebo lidi při zkrmování bovinních krevních produktů rybám. Podle poroty by při aplikaci bovinních krevních produktů do krmiv pro  ryby mohly vzniknout i nežádoucí vedlejší problémy; potenciálně by mohla být omezena použitelnost  současných detekčních postupů pro rozlišení mezi krevními a dalšími zakázanými bovinními vedlejšími produkty v krmivech pro zvířata, jako je specifický rizikový materiál (SMR) kam patří mozek, mícha a další tkáně skotu potenciálně infikovatelné BSE.  

Feed Mix, 16, 2008, č. 1, s. 7