Bezpečnost potravin

EFSA zahájil veřejnou diskusi o aktivních a inteligentních obalech

Vydáno: 27. 2. 2009
Autor:

Do 22.4.2009 se lze vyjadřovat k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” pro materiály v kontaktu s potravinami.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou diskusi k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” používaných v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Směrnice specifikují, jaký typ informace má průmysl poskytnout EFSA, aby ten mohl provést posouzení bezpečnosti podle nové legislativy EU.
 
Panel pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky (EFSA–CEF) obdržel mandát od Evropské komise vypracovat směrnice pro žadatele týkající se předkládání dokumentace pro posuzování bezpečnosti aktivních nebo inteligentních látek používaných v materiálech, které budou přicházet do kontaktu s potravinami.
Seznam látek v EU, které se budou moci používat při výrobě takovýchto materiálů, bude zapracován do návrhu nařízení Komise o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami (SANCO/2008/03261), ke kterému proběhlo kladné hlasování ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12.2.2009.
K výsledku z tohoto připomínkového řízení se bude přihlížet při finalizaci směrnic. Připomínky lze podávat do 22.4.2009.
 
 
Zdroj: EFSA