Bezpečnost potravin

EFSA zahájil připomínkové řízení k aromatům

Vydáno: 3. 11. 2009
Autor:

Do 7.12.2009 se lze vyjádřit ke směrnici EFSA týkající se posuzování nových aromat.

Panel pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CEF) zahájil veřejnou diskusi k návrhu směrnice týkající se potravinářských aromat. Dokument specifikuje, které údaje by měl průmysl poskytnout EFSA pro vyhodnocení bezpečnosti nových aromat.
EFSA v brzké době dokončí posuzování bezpečnosti ca 2 800 aromatických látek, které jsou již na trhu. Zkušenosti z tohoto posuzování bezpečnosti byly zapracovány do navrhované směrnice (viz příloha), podle které se bude posuzovat bezpečnost (nezávadnost) nových aromat.
Všechny zainteresované subjekty – zejména budoucí žadatelé – se mohou do 7.12.2009 k navrhované směrnici vyjádřit prostřednictvím internetové stránky EFSA. Směrnice bude dokončena počátkem roku 2010. Oprávněné připomínky z připomínkového řízení budou do ní zapracovány.
 
 
Zdroj: EFSA