Bezpečnost potravin

EFSA žádá informace o výskytu akrylamidu v potravinách

Vydáno: 25. 5. 2010
Autor:

EFSA uveřejnil výzvu k zasílání informací o výskytu akrylamidu v potravinách. Termín: do 31.7.2010.

Vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) přijal dne 19.4.2005 stanovisko, ve kterém podpořil posouzení rizika z akrylamidu v potravinách povedené Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) v únoru 2005. V uvedeném hodnocení došel JECFA k závěru, že rozpětí příjmu akrylamidu u spotřebitelů s průměrným a vysokým příjmem je malé pro sloučeninu, která je genotoxická a karcinogenní a že tato skutečnost může představovat zdravotní riziko pro člověka. Mělo by proto pokračovat odpovídající úsilí, které povede ke snížení koncentrace akrylamidu v potravinách.
 
Evropská komise tak vydala dne 3.5.2007 doporučení členským státům monitorovat koncentrace akrylamidu v potravinách (doporučení 2007/331/ES). Uvedené doporučení obsahuje podrobné požadavky na odběr vzorků a specifikace výrobků, které bude příslušný členský stát testovat. Členské státy budou po dobu tří let vždy k 1.6. předávat výsledky analýz akrylamidu v potravinách.
 
EFSA uveřejnil výzvu k zasílání informací o výskytu akrylamidu v potravinách. Termín: do 31.7.2010.
 
Zdroj: EFSA