Bezpečnost potravin

EFSA vydal zprávu o výskytu PCB

Vydáno: 2. 7. 2010
Autor:

Úřad EFSA (skupina DATEX) publikoval výsledky monitoringu PCB nepodobných dioxinům v potravinách a krmivech, a sice z 20 evropských států.

V r. 2002 vydala EK  sez¨nam opatření, která měla být přijata ke snížení výskytu PCB a doporučila členským státům monitorovat situaci. International Agency for Research on Cancer klasifikovala PCBs potenciální lidský karcinogen.

Zpráva vydaná skupinou DATEX (Data Collection and Exposure unit) – pracovištěm úřadu EFSA  je založena na analýze 11,214 vzorků potravin a 1,349 vzorků krmiv z 18 členských států, Islandu a Norska za období 1999 – 2008. Následovat bude v tomto roce ještě zpráva o dioxinech a dioxinům podobným látkách.

Panel pro kontaminanty úřadu EFSA vydal v r. 2005 stanovisko k riziku výskytu PCB.

Z nově publikované zprávy vyplývá,  že nejvyšší hladiny u potravin byly zjištěny v několika vzorcích ryb a rybích výrobků, méně v syrovém mléce a mléčných výrobcích a vejcích a výrobcích z nich. Nižší hladiny jsou v ovoci a zelenině. Obdobně byly nejvyšší hladiny zjištěny u krmiv obsahujících produkty z ryb a rybí oleje.

EFSA publishes data on levels of PCBs in food (30. 7. 2010)