Bezpečnost potravin

EFSA vydal první stanoviska ke zdravotním tvrzením

Vydáno: 22. 8. 2008
Autor:

Vyjádření EFSA k osmi zdravotním tvrzením týkajícím se snížení rizika onemocnění a zdraví dětí.

Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) schválil první sérii stanovisek k tvrzením uvádějícím snížení rizika onemocnění a dále vývoje a zdraví dětí. Panel NDA posuzoval vědecké důkazy pro osm tvrzení, z nichž se pět týkalo zdraví dětí a tři snížení rizika onemocnění. Vědecká stanoviska EFSA–NDA uvádějí výsledek a závěry z posuzování vědeckých zdůvodnění navrhovaných zdravotních tvrzení zaslaných žadateli. Stanoviska EFSA–NDA budou poskytnuta Evropské komisi a členským státům, které se budou zabývat dalšími kroky v procesu autorizace těchto tvrzení.
Profesor Albert Flynn, předseda panelu NDA, uvedl, že veškerá dokumentace zaslaná žadateli na obhajobu jejich tvrzení, byla posuzována podle jednotných kritérií. Panel bral do úvahy kvalitu zaslaných důkazů a poskytl manažerům rizika nezbytnou radu opírající se o vědecké důkazy.
První série schválených stanovisek odráží různou úroveň důkazů, které byly zaslány EFSA na podporu žádostí. V některých případech byly důkazy adekvátní, v některých byly nedostačující. EFSA vydal v roce 2007 návod, jak postupovat v podávání žádostí o schválení zdravotních tvrzení. Úlohou EFSA je ověřit (během pěti měsíců od podání žádosti), zda je zdravotní tvrzení opodstatněné vědeckým důkazem. Prvně schválená stanoviska jsou k dispozici na internetových stránkách EFSA.
EFSA dosud obdržel dalších 220 zdravotních tvrzení. U jednotlivých zdravotních tvrzeních se prověřuje úplnost zaslané dokumentace.Jakmile budou žádosti zkompletovány, dojde k jejich posouzení panelem NDA.
 
Stanoviska publikovaná EFSA–NDA dne 21.8.2008 se týkají těchto osmi zdravotních tvrzení:
 
 
Zdroj: EFSA