Bezpečnost potravin

EFSA: veřejné konzultace o dermální absorpci

Vydáno: 4. 11. 2010
Autor:

Možnost písemného vyjádření k dermální absorpci je do 8.12. 2010.

Veřejné konzultace vědecké komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Panelu pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR), ke směrnici o dermální absorpci a vědecké stanovisko k revizi směrnice k postupu v záležitosti kožního vstřebávání na vědeckém pozadí.

Tyto dva dokumenty byly vypracovány po uskutečnění první veřejné konzultace k aktuální směrnici o dermální absorpci (Sanco/222/2000) a dodání oprávnění k přípravným pracím.

Pokyny poskytují vodítko pro posouzení dermální absorpce zainteresovaným organizacím a vědcům zapojeným do přezkoumávání přípravků na ochranu rostlin podle směrnice 91/414/EHS. I když je směrnice koncipována jako samostatný dokument, měla být posuzována společně se stanoviskem, které poskytuje další informace na pozadí základních prvků v ní uvedených.

EFSA vyzývá zájemce, aby předložili svá písemná vyjádření prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webových stránkách úřadu, do 8. prosince 2010. Připomínky zaslané e-mailem nebo poštou nemohou být brány v úvahu.

Public consultation of the Scientific Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) on the Draft Guidance on Dermal Absorption and the Draft Scientific Opinion on the Science behind the Revision of the Guidance Document on Dermal Absorption

Další informace a navržené dokumenty můžete najít na webových stránkách EFSA.

Zdroj: Koordinační místo EFSA v ČR