Bezpečnost potravin

EFSA: veřejná diskuse ke směrnici pro posuzování environmentálního rizika GM plodin

Vydáno: 10. 3. 2010
Autor:

Do 30.4.2010 se lze vyjadřovat k revidované směrnici EFSA týkající se posuzování rizika GM plodin pro životní prostředí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 5.3.2010 připomínkové řízení k revidované směrnici, kterou vypracoval jeho panel pro geneticky modifikované organismy (EFSA–GMO). V revidované směrnici EFSA aktualizoval posuzování dopadu GM plodin na životní prostředí a revidoval sekci o posuzování možných účinků na necílené organismy. Za tímto účelem proběhly diskuse se zainteresovanými subjekty a členskými státy. Uvedený dokument je výsledkem dvouleté práce EFSA. Tímto EFSA naplňuje svůj závazek zůstat na čele současného vývoje v oblasti posuzování environmentálního rizika GM plodin.
Veřejná diskuse k revidované směrnici (viz příloha) potrvá celých osm týdnů, tj. do 30.4.2010. Připomínky je nezbytné zasílat na předepsaném formuláři.