Bezpečnost potravin

EFSA varuje před karcinogenními pálenkami

Vydáno: 2. 12. 2007
Autor: pospisilova

Lihoviny z peckovin obsahují nejvíce etylkarbamátu. Vytváří se i během skladování za přístupu světla.

Etylkarbamát, který je považován za karcinogenní látku, se přirozeně vyskytuje ve fermentovaných potravinách a nápojích, jako jsou lihoviny, víno, chléb, sójová omáčka či jogurt. Ale podle údajů, které jsou zatím k dispozici, jsou hlavním problémem pálenky z peckovin. V některých pálenkách (Německo) bylo zjištěno přes 10 mg etylkarbamátu/kg, ve 40 % testovaných vzorků  tequil přes 1 mg/kg.
Ukazuje se, že k zabránění vytváření etylkarbamátu z prekursorů (např. kyseliny kyanovodíkové) je třeba zabránit přístupu světla (viz Stanovisko EFSA).
Předcházející informace: