Bezpečnost potravin

EFSA uveřejňuje zprávu o obsahu salmonely v mase broilerů v EU

Vydáno: 8. 4. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky rozsáhlého průzkumu Evropské komise o výskytu salmonely v kuřecím mase. Monitorovací období: 2005–2006.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval zprávu – přehled o výskytu salmonely v hejnech brojlerů (kuřat chovaných pro maso) v EU v období 2005–2006. Na základě provedeného monitoringu se odhaduje, že je salmonela přítomna téměř v jednom hejnu ze čtyř (23,7 %). Uvedený přehled vypracovala skupina EFSA zaměřující se na zoonózy. Skupinu tvořili experti z členských států EU, z Norska a Švýcarska.

Na základě informací získaných z průzkumu se chce nyní Evropská komise zaměřit na to, aby se snížily v hejnech brojlerů dva typy salmonely, a to: Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium, které jsou odpovědné za většinu případů otrav lidí z potravin v souvislosti se salmonelou.

Úkolová skupina EFSA pro salmonelu rovněž doporučuje, aby na národních úrovních došlo ke snížení ostatních typů salmonely, které mají vliv na lidské zdraví a dále, aby se organizovaly vzdělávací kampaně pro spotřebitele a striktně se zavedla legislativa EU týkající se hygieny potravin v hromadném stravování ke zvýšení ochrany spotřebitelů.

Výskyt salmonely v hejnech v jednotlivých členských státech EU je značně rozdílný a pohybuje se v rozmezí 0–68,2 % hejn určité země EU. Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium, které jsou nejčastěji uváděnou příčinou onemocnění u člověka v důsledku salmonely, byly zjištěny asi u 40 % hejn pozitivních na salmonelu.

 

Evropská komise poskytla rozhodnutím 2005/636/ES ze dne 1. září 2005 finanční příspěvek na provedení základního průzkumu výskytu Salmonella spp. v hejnech brojlerů Gallus gallus v jednotlivých členských státech. Souhrn ze zprávy je k dispozici zde, úplný text zprávy je v příloze. V ČR byl průzkum proveden u 334 hejn, viz zpráva.

 

Příloha: Zpráva EFSA o výskytu salmonely v hejnech brojlerů Gallus gallus v EU, 2005–2006 (pdf, 1,97 MB, 85 stran)

 

EFSA