Bezpečnost potravin

EFSA uveřejňuje pokyny pro recyklované plasty

Vydáno: 2. 7. 2008
Autor:

Stanovisko EFSA k recyklovaným plastům určeným pro styk s potravinami.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) uveřejnil dne 1. 7. 2008 vědecké stanovisko k recyklovaným plastům, které se budou používat v kontaktu s potravinami.
 
Nové nařízení EU pro plasty (nařízení Komise (ES) č. 282/2008) požaduje, aby recyklované plasty, které se budou používat v kontaktu s potravinami, pocházely pouze z procesů, které posuzoval EFSA z hlediska bezpečnosti. EFSA bude posuzovat bezpečnost mechanické recyklace a výrobních metod, při kterých se plasty získané sběrem budou rozemílat na malé kousky, dekontaminovat a zpracovávat do nových materiálů.
Dne 29. ledna 2008 panel AFC publikoval návrh pokynů a zahájil veřejnou diskusi, do které přizval vědeckou obec i zainteresované subjekty a požádal je o připomínky. Diskuse probíhala po dobu dvou měsíců a během této doby obdržel EFSA více než 40 otázek a připomínek od jednotlivých vědeckých pracovníků a od organizací. K těmto připomínkám se přihlíželo při vypracování konečné verze pokynů.
 
Cílem procesu autorizace, který zavádí nové nařízení, je omezit potenciální kontaminaci potravin chemickými látkami, které migrují z obalu do potraviny. Sesbírané plasty použité k mechanické recyklaci, by mohly být kontaminovány chemikáliemi, které nejsou vhodné pro kontakt s potravinami. Ve svém posuzování bezpečnosti aplikací pro použité recyklované plasty, bude EFSA brát do úvahy kvalitu vstupních materiálů, účinnost procesu dekontaminace plastů a záměr použití recyklovaného plastu.
 
Po zveřejnění pokynů budou do EFSA podávány žádosti o posouzení aplikací. Jakmile EFSA procesy recyklace posoudí, budou stanoviska EFSA předávána Evropské komisi, která je odpovědná za schvalování těchto aplikací a po autorizaci budou přidávána do Registru autorizovaných recyklačních procesů.
 
Zdroj: EFSA