Bezpečnost potravin

EFSA: uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Vydáno: 18. 8. 2010
Autor:

Připomínkové řízení EFSA k návodu na předkládání dokumentace. Termín ukončení: 6.9.2010.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 se týká uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Podle článku 8(5) uvedeného nařízení “ Žadatel přiloží k dokumentaci veškerou dostupnou oponovanou odbornou literaturu stanovenou úřadem o dané účinné látce a jejích relevantních metabolitech, která se týká vedlejších účinků na zdraví, životní prostředí a necílové druhy a která byla vydána v období deseti let přede dnem předložení dokumentace.
 
K předkládání oponované odborné literatury vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) návrh směrnice (viz příloha). Dne 23.7.2010 bylo k uvedenému návrhu zahájeno připomínkové řízení EFSA, které bude ukončeno 6.9.2010.
Připomínky se zasílají prostřednictvím internetu zde
 
 
Zdroj: EFSA