Bezpečnost potravin

EFSA schválil tvrzení o železe

Vydáno: 23. 11. 2009
Autor:

Podle EFSA je opodstatněné tvrzení “železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval žádost o schválení zdravotního tvrzení “železo je nezbytné pro kognitivní (poznávací) vývoj dětí” a to podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 (tj. tvrzení týkající se vlivu na vývoj a zdraví dětí). Žádost podala prostřednictvím kompetentního orgánu ve Francii ATLA (Association de la Transformation Laitière Française). Navrhovanou cílovou skupinou pro tvrzení byly děti ve věku 3–18 let.
 
Potravinovou složkou, která je předmětem zdravotního tvrzení, je železo, jehož výskyt v potravinách je dobře prozkoumán a existují metody na jeho stanovení v potravinách. Železo se vyskytuje v potravinách přirozeně v různých oxidačních stupních a ve dvou formách:
– hemové železo, které primárně pochází z hemoglobinu a myoglobinu v živočišných potravinách a
– nehemové železo, které je obsaženo v potravinách rostlinného původu.
 
Žadatel provedl literární rešerši v databázích Medline, Pubmed a platformě OVID. Rešerše zahrnovala klinické pokusy, meta-analýzy, přehledy a směrnice. Celkem žadatel vybral 12 publikací týkajících se humánních studií a 37 ostatních publikací týkajících se uváděného účinku.
Na základě předložených podkladů panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k závěru, že vědecky opodstatněné je tvrzení ve znění “železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí”.
Aby potravina mohla být označena tímto tvrzením, měla by být minimálně zdrojem železa, jak je uvedeno v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Taková množství lze klidně konzumovat jako součást vyvážené stravy. Cílovou skupinou je obecná populace. V roce 2004 EFSA konstatoval, že dostupné údaje nejsou dostatečné pro stanovení tolerovatelné horní hranice příjmu železa. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA