Bezpečnost potravin

EFSA: sběr dat

Vydáno: 17. 5. 2010
Autor:

Informace o sběru dat a dalším směřování sekce DATEX v rámci EFSA.

EFSA uveřejnil zprávu, ve které uvádí přehled svých současných aktivit a dalšího směřování sekce DATEX zabývající se sběrem dat.
Ve zprávě se uvádí, že přesné, vyčerpávající a porovnatelné údaje o výskytu různých látek nebo mikroorganismů v potravinách a o zvyklostech v konzumaci potravin jsou nezbytné pro to, aby EFSA mohl provádět vysoce kvalitní hodnocení rizik a vydávat rady týkající se výživy a zdraví. To následně vede k lepší ochraně spotřebitelů v Evropě.
Vědecká stanoviska EFSA jsou založena na co nejvíce vyčerpávajících a aktuálních údajích, které jsou k dispozici. EFSA úzce spolupracuje s členskými státy a jinými partnery. V posledních letech byl v této oblasti učiněn značný pokrok. Zpráva zdůrazňuje především každoroční zprávu EFSA o výskytu zoonóz ve Společenství a každoroční zprávu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách, dále ad-hoc zprávy o výskytu patogenů (Salmonella, Campylobacter) a chemických kontaminantů (např. akrylamidu a dioxinů).
EFSA v současné době rozšiřuje databázi spotřeby potravin v Evropě. Členské státy EU však používají různé metody ke sběru dat o spotřebě potravin, což vede k tomu, že je obtížné porovnávat jednotlivé země. EFSA proto podporuje harmonizovaný sběr dat o spotřebě. To umožní efektivnější a přesnější odhady expozice, které se budou provádět.
Ve shodě s článkem 33 nařízení o zřízení EFSA byla tato zpráva o aktivitách EFSA v oblasti sběru dat zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě ministrů.
 
 
Zdroj: EFSA