Bezpečnost potravin

EFSA revidoval hodnocení expozice spotřebitelů stéviovými glykosidy

Vydáno: 27. 1. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 26.1. 2011.

Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (ANS panel EFSA) posuzoval na žádost Evropské komise v dubnu roku 2010 bezpečnost (zdravotní nezávadnost) stéviových glykosidů – látek extrahovaných z listů stévie cukrové (lat. Stevia rebaudiana Bertoni), používaných jako sladidlo v potravinářství, a stanovil akceptovatelný denní příjem (ADI) pro jejich bezpečné použití.

Toxikologické testování ukázalo, že látky extrahované ze stévie nejsou genotoxické ani karcinogenní a nemají žádné nežádoucí účinky na reprodukční systém nebo vývoj dětí. Panel ANS stanovil ADI pro příjem stéviových glykosidů ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Toto množství je ve shodě s množstvím, které již dříve stanovil Společný výbor expertů pro potravinářská aditiva FAO/WHO (JECFA).

Všeobecně odborníci předpokládali, že průměrná dietární expozice stéviovými glykosidy je u evropských dětí ve věku 1 – 14 let v rozmezí 0,4 až 6,4 mg / kg tělesné hmotnosti / den a 1,7 až 16,3 mg / kg tělesné hmotnosti / den na 95. percentilu. Po přezkumu EFSA konstatuje, že je tento odhad potřeba upravit, a to v souvislosti s konzumací nealkoholických ochucených nápojů. Expozice na 95. percentilu je proto odhadována na 1,0 až 12,7 mg / kg tělesné hmotnosti / den pro evropské děti, pro dospělou populaci (vypočítáno podle dospělé populace Velké Británie) je to 1,9 – 2,3 mg / kg tělesné hmotnosti / den a 5,6 – 6,8 mg / kg tělesné hmotnosti / den při vysoké spotřebitelské úrovni (97,5 percentil).

Odborníci z ANS panelu EFSA také konstatovali, že ADI by mohl být u dospělých i dětí překročen, pokud by se uvedená sladidla používala v maximálních koncentracích v aplikacích navrhovaných žadateli.

Další informace a celé stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ans110126.htm

Zdroj: EFSA