Bezpečnost potravin

EFSA prověřuje látky určené k aromatizaci

Vydáno: 6. 2. 2008
Autor: pospisilova

Aktualizace hodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Vědecká komise EFSA pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC Panel), pracuje na požádání na systematickém hodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci používaných v současnosti v Evropě. Na základě této práce bude EK rozhodovat o seznamu povolených substancí přípustných pro použití v Evropské unii.
 
Látky určené k aromatizaci se používají pro ochucování a aromatizaci potravin. Výrobci potravin používají těchto látek po mnoho let, a to v široké škále potravin – od cukrovinek a nealkoholických nápojů až po potraviny z obilovin, zákusky a jogurty. Pro potravinářské účely se v současné době v EU používá přes 2 800 látek určených k aromatizaci. K tomu, aby mohli určit důsledky pro lidské zdraví, sledují vědci EFSA úroveň příjmu, vstřebávání, metabolismu a toxicity jednotlivých substancí v lidském těle.
 
V případech, že při svých hodnoceních EFSA zjistí rozdíly v údajích, vyžadují se tímto úřadem dodatečné informace. Druh chybějících údajů se mění v závislosti od množství produkce k údajům o toxicitě, což by mohlo vyžadovat dodatečný výzkum a testování ve zkumavce i v živých organismech. EFSA identifikoval několik látek určených k aromatizaci, u kterých by chemická struktura mohla naznačovat potenciál pro genetickou jedovatost („genotoxicitu“). Nicméně je více dat nutných k určení těch substancí, které by na druhé zařazeny na seznam látek pro povolovací řízení nebyly.
 
Do roku 1996 neexistovalo v Evropě žádné nařízení k látkám určeným k aromatizaci. Nařízení 2232/96 určuje postup pro sestavení seznamu látek určených k aromatizaci, které budou přípustné pro používání v EU. Evropská komise (EK) zaregistrovala 2800 látek určených k aromatizaci a EFSA tyto látky určené k hodnocené rozdělila do 48 skupin. Mezi těmi, které byly zařazeny do registru, je mnoho substancí přirozeně se vyskytujících u živočišných a rostlinných produktů, právě tak jako v umělých aromatizujících látkách. 
 
EFSA plánuje dokončení hodnocení všech těchto substancí v registru EK do dubna 2008. 

Zdroj: MZe ČR