Bezpečnost potravin

EFSA požaduje harmonizaci monitoringu zoonóz

Vydáno: 13. 6. 2007
Autor: pospisilova

Úřad EFSA financuje vytvoření schémat pro společný monitoring Echinococcus, Trichinella, Cystiercus a Sarcocystis a dále požaduje vypracování projektu databáze spotřeby potravin.

Úřad EFSA vydal v souladu s článkem 36 „Smlouvy“ výzvu organizacím schváleným pro provádění prací pro EFSA, aby vytvořily harmonizovaná schémata pro monitoring výskytu čtyř parazitálních zoonóz vyvolaných: tasemnicí Echinococcus, svalovcem Trichinella, boubelí tasemnice Cysticercus a prvoky – kokcidiemi rodu Sarcocystis. Má být rozhodnuto, které potraviny se mají monitorovat a v jakém stadiu výrobního procesu, dále které kmeny mají být sledovány a také mají být stanoveny techniky odběru vzorků. Úřad EFSA má pomocí grantových 180 000 EUR pokrýt 80 % nákladů.
Dále EFSA vzhledem k tomu, že při zpracování stanovisek často chybějí informace o spotřebě potravin, požaduje, aby byl vypracován projekt na vytvoření databáze spotřeby potravin, kde by byla sledována spotřeba 15 širokých skupin potravin u osob ve věku 16 až 24 let. Předpokládá, že asi deset členských zemí bude ze svých databází dodávat údaje do zdokonaleného systému. Vybraný uchazeč vyškolí síť členů ohledně způsobu úpravy a převádění údajů o spotřebě, tak, aby údaje z různých zemí byly srovnatelné.
Na projekt je určeno 200 000 EUR, což pokryje 80 % nákladů.