Bezpečnost potravin

EFSA považuje obsah reziduí dimetyléteru v masných výrobcích za bezpečný

Vydáno: 14. 8. 2009
Autor:

Podle panelu CEF neznamená zbytek extrakčního rozpouštědla DME 9 μg/kg nebezpečí pro zdraví.

Dimetyléter (DME) se používá při zpracování kolagenu určeného do masných výrobků, a to v množství 0,5 – 1,0 %.
Pokud jde o toxicitu DME při inhalaci je přijímán rychle a vázán na různé tkáně. Při expozici 1000 ppm (1884 mg/m3 při atmosférickém tlaku) bylo u pokusných myší zjištěno v různých orgánech 14 – 22 mg/kg . Obvykle nelze takové výsledky přímo extrapolovat na orální příjem, ale v případě DME dochází k procesu jeho uložení v těle stejnými cestami. Výsledky inhalační studie svědčí o velmi malé toxicitě DMR. Nebyl prokázán genotoxický ani kancerogenní účinek při subchronickém či chronickém vystavení zvířat v prostředí s 47100 mgDME/m3. Hodnota NOEL byla stanovena na 1250 ppm (2355 mg/m3) v prostředí, a 630 mg/kg tělesné hmotnosti myší.
Pokud v extrahovaném odtučněném kolagenu zůstane (po závěrečném odstranění těkavých látek ve vakuu) 9 μg DME/kg extrahované bílkoviny, pak by v nejhorším případě, kdy by se denně konzumoval 1 kg masných výrobků s obsahem 2 % přidaného kolagenu, přijalo množství 0,18 μg, což u osoby o hmotnosti 60 kg znamená 0,003 μg/kg tělesné hmotnosti, Toto množství je 108krát nižší než nejnižší hodnota NOEL u myší. Panel CEF (Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing) úřadu EFSA hodnotí toto množství jako bezpečné (EFSA-Q-2007-186).

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 6, s. 428