Bezpečnost potravin

EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů

Vydáno: 1. 12. 2008
Autor:

EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.

Od 1. září 2008 byla veškerá odpovědnost za posuzování rizika souvisejícího s maximální hladinou reziduí (MRL) pesticidů přenesena na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA je odpovědný za posuzování rizika nových MRL, ale také za periodickou revizi stávajících MRL.
V roce 2007 EFSA vydal stanovisko k přechodným MRL, což byl jeden z prvních kroků k úplné harmonizaci MRL v EU.
EFSA koordinuje revizi MRL pro více než 300 aktivních látek. Práce začala v roce 2008 a měla by být dokončena v roce 2010. Od roku 2009 bude EFSA uveřejňovat každoročně zprávu o aktuální expozici spotřebitelů pesticidům.
Na žádost Evropské komise posuzoval EFSA bezpečnost existujících MRL u 15 aktivních látek: benfuracarb, carbosulfan, carbendazim, dimethoate, omethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, metamidophos, methomyl, thiodicarb, oxydemeton-methyl, procymidone, pyrimiphos-methyl a vinclozolin.
EFSA doporučil, aby se MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech snížil a to v těch případech, kdy existuje riziko pro spotřebitele nebo tehdy, když není dostatek informací o bezpečnosti současných MRL.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Další informace o pesticidech na portálu Bezpecnostpotravin.cz: