Bezpečnost potravin

EFSA posuzoval bezpečnost ractopaminu v živočišných krmivech

Vydáno: 15. 4. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA–FEEDAP ke stimulátoru růstu, který je v EU zakázán, některé třetí země ho však používají.

Vědecký panel pro aditiva a produkty nebo látky použité v živočišných krmivech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–FEEDAP) uveřejnil dne 7.4.2009 stanovisko k bezpečnosti ractopaminu, stimulátoru růstu používanému do živočišných krmiv v některých zemích mimo EU.
Ractopamin je lék z kategorie “beta-agonistů”. Jeho použití u zvířat určených k produkci potravin se podle směrnice 96/22/ES v zemích EU zakázáno. Existují některé výjimky pro použití k terapeutickým účelům.
V některých zemích mimo EU (USA, Kanada, Japonsko a Mexiko) je uvedený prostředek povolen pro výkrm prasat a hovězího dobytka a to k urychlení hmotnostního přírůstku, lepšímu využití krmiv a ke zvýšení svaloviny u jatečných kusů. Zákaz EU se vztahuje na maso produkované v EU a importované ze třetích zemí.
 
Výbor pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách Komise Codex Alimentarius – jde o orgán zabývající se doporučováním maximálních koncentrací reziduí veterinárních léčiv v potravinách – navrhl maximální koncentraci ractopaminu založenou na posouzení rizika, které provedl Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA). Evropská komise, která reprezentuje Společenství v mezinárodních organizacích, požádala EFSA, aby revidoval hodnocení rizika provedené JECFA a jiné vědecké informace týkající se bezpečnosti ractopaminu.
 
Panel FEEDAP odhalil slabé stránky hodnocení provedeného JECFA. Úplné stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Safety evaluation of ractopamine (pdf, 413 kB)
 
Zdroj: EFSA