Bezpečnost potravin

EFSA posoudil bezpečnost ozařování potravin

Vydáno: 7. 4. 2011
Autor: MZe

Vědecké stanovisko k účinnosti a bezpečnosti ozařování potravin.

Ozařování potravin se používá k usmrcování bakterií způsobujících otravy z potravin, jako jsou například bakterie z rodu Salmonella nebo Campylobacter. Ozařování se také používá pro oddálení zrání ovoce a zastavení klíčení zeleniny, jako jsou brambory a cibule.

Vědci z vědeckého Panelu pro biologická rizika (BIOHAZ) a z vědeckého Panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (CEF EFSA) vydali novou komplexní vědeckou zprávu o bezpečnosti ozařování potravin, jeho účinnosti a mikrobiologické bezpečnosti a o možných rizicích plynoucích z vytváření některých chemických látek v závěru tohoto procesu.

Experti dospěli k závěru, že v souvislosti s ozařováním potravin neexistují pro spotřebitele žádná mikrobiologická rizika. Ozařování potravin podle nich může být nedílnou součástí programů řízení bezpečnosti potravin k ochraně spotřebitelů, spolu s požadavky správné zemědělské, výrobní a hygienické praxe. Pokud jde o chemické látky, vznikající při ozařování, experti konstatovali, že se jedná o stejné látky, které vznikají při všech ostatních způsobech zpracování potravin a vznikající množství je srovnatelné s např. tepelným opracováním potravin.

V Evropské unii (vč. České republiky) musejí být všechny ozářené potraviny (nebo jejich složky) označeny informujícími nápisy „Ionizováno“, „Ošetřeno ionizací“ nebo „Ošetřeno ionizujícím zářením“, které spotřebitelům umožňují volbu při nakupování.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Ozařování potravin nezpůsobuje jejich radioaktivitu a nemělo by být v žádném případě zaměňováno s možností radioaktivní kontaminace potravin po jaderné havárii.

Zdroj: EFSA