Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA posoudil bezpečnost ozařování potravin do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

EFSA posoudil bezpečnost ozařování potravin

Vydáno: 7.4.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Vědecké stanovisko k účinnosti a bezpečnosti ozařování potravin.

Ozařování potravin se používá k usmrcování bakterií způsobujících otravy z potravin, jako jsou například bakterie z rodu Salmonella nebo Campylobacter. Ozařování se také používá pro oddálení zrání ovoce a zastavení klíčení zeleniny, jako jsou brambory a cibule.

Vědci z vědeckého Panelu pro biologická rizika (BIOHAZ) a z vědeckého Panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (CEF EFSA) vydali novou komplexní vědeckou zprávu o bezpečnosti ozařování potravin, jeho účinnosti a mikrobiologické bezpečnosti a o možných rizicích plynoucích z vytváření některých chemických látek v závěru tohoto procesu.

Experti dospěli k závěru, že v souvislosti s ozařováním potravin neexistují pro spotřebitele žádná mikrobiologická rizika. Ozařování potravin podle nich může být nedílnou součástí programů řízení bezpečnosti potravin k ochraně spotřebitelů, spolu s požadavky správné zemědělské, výrobní a hygienické praxe. Pokud jde o chemické látky, vznikající při ozařování, experti konstatovali, že se jedná o stejné látky, které vznikají při všech ostatních způsobech zpracování potravin a vznikající množství je srovnatelné s např. tepelným opracováním potravin.

V Evropské unii (vč. České republiky) musejí být všechny ozářené potraviny (nebo jejich složky) označeny informujícími nápisy „Ionizováno“, „Ošetřeno ionizací“ nebo „Ošetřeno ionizujícím zářením“, které spotřebitelům umožňují volbu při nakupování.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Ozařování potravin nezpůsobuje jejich radioaktivitu a nemělo by být v žádném případě zaměňováno s možností radioaktivní kontaminace potravin po jaderné havárii.


Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021