Bezpečnost potravin

EFSA posiluje mezinárodní vědecké aktivity

Vydáno: 22. 7. 2014
Autor: KM EFSA

Víceletý plán mezinárodní vědecké spolupráce 2014 - 2016

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval Víceletý plán mezinárodní vědecké spolupráce 2014 – 2016.
Dokument navazuje na předchozí dokument „Strategický přístup k mezinárodním aktivitám 2009 – 2012“ a zohledňuje doporučení Správní rady EFSA, závěry druhého externího posouzení činnosti EFSA a Vědeckou strategii EFSA 2012 – 2016.
Program shrnuje dosavadní realizované aktivity a získané zkušenosti. Současně bere v úvahu obecné globální výzvy, kterým musí čelit instituce zabývající se hodnocením rizik (vč. EFSA), jako jsou omezené kapacity pro hodnocení rizik, rozpočtová omezení a otázky nezávislosti.
Program poskytuje přehled aktivit, mechanismů a nástrojů existujících v EFSA podporujících mezinárodní vědeckou spolupráci. Jako klíčové  výzvy v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce identifikuje program vývoj a implementaci harmonizovaných metodik pro hodnocení rizik, rozvoj mezinárodně harmonizovaných rámců pro sběr a posuzování vědeckých důkazů a soudržnost v oblasti komunikace o riziku. Dokument také zdůrazňuje, že by mezinárodní aktivity EFSA měly i nadále podporovat mezinárodní závazky  EU a  také podporovat globální povědomí o EFSA jako o referenční autoritě EU pro hodnocení rizik v oblastech bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat, výživy, ochrany a zdraví rostlin.

Celý dokument naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA: Multi-annual programme on International Scientific Cooperation 2014–2016