Bezpečnost potravin

EFSA podporuje parametry GDA

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Podle kontroverzního stanoviska EFSA je uvádění doporučených množství na výrobku limitováno obsahem energie 2000 kcal, tuku 70 g, cukru 90 g a celkových sacharidů 260 g.

Ministři zdravotnictví byli požádáni o stanovisko k návrhu EFSA (Review of labelling reference intake values, Question No EFSA-Q-2008-772, z 13. 3. 09) týkajícímu se limitujících parametrů pro uvádění Guidelines Daily Amounts (GDA). V podstatě jde o schválení návrhu předloženého průmyslem, který má vyjasnit pravidla pro dobrovolné nutriční označování pomocí GDA.
Za základ se používá doporučený denní příjem energie pro středně aktivní ženy: 2000 kcal. Údajně to lépe přispívá k plnění nutričních doporučení, než v případě, že je stanoven energetický příjem pro muže.
Doporučený denní příjem tuků je 70 g, nasycených tuků 20 g, soli 6 g, což odpovídá horním limitům pro příjem soli dospělými v evropských zemích (5 až 8 g/den), ale je to méně než průměrný příjem v EU (8 až 11 g).
Rozpory panují kolem návrhu na denní příjem cukru (původní i přidaný cukr). Je navrženo 90 g, ale řada národních orgánů požaduje snížení až na 50 g.
Pro sacharidy celkem se  navrhuje zvýšení z 230 g na 260 g, což je údajně více v souladu s potřebami a s doporučeními  platnými v USA, Austrálii a Novém Zélandu.
Konfederace potravinářů CIAA stanovisko EFSA uvítala.

EU Food Law, 2009, č. 390, s. 10-11