Bezpečnost potravin

EFSA podporuje alternativy testů na zvířatech

Vydáno: 9. 6. 2009
Autor:

Stanovisko Vědeckého výboru EFSA k náhradě, snížení a zmírnění testů na zvířatech.

Vědecký výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zdůrazňuje význam postupů posuzování rizika v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, které nejenom minimalizují použití experimentálních zvířat a jejich utrpení, ale vedou také k náhradě testů na zvířatech. Uveřejněné stanovisko (viz příloha) hodnotí současný stav v používání experimentálních zvířat v různých oblastech aktivit EFSA souvisejících s posuzováním rizika a nastiňuje strategie, které snižují počet potřebných studií na zvířatech.
Stanovisko zdůrazňuje, že testování na zvířatech by se mělo provádět ve shodě s předpisy schválenými Evropskou komisí, agenturami EU nebo jinými mezinárodními orgány, jako je např. OECD. Doporučuje také dialog mezi EFSA a Evropskou komisí o nejlepším způsobu zavedení nových, validovaných testovacích metod, které by nahradily, snížily a kultivovaly testování na zvířatech. Zdůrazňuje dále význam dobré komunikace v této oblasti mezi různými agenturami zabývajícími se posuzováním chemického rizika.
Většina hodnocení rizik prováděných EFSA vyžaduje experimentální údaje. V současné době není možné získat všechny nezbytné údaje a potřebné informace k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele bez určitého používání experimentů na zvířatech.
Stanovisko EFSA uvádí přehled různých typů mezinárodně uznávaných alternativních metod k používání testů na zvířatech, které jsou k dispozici pro různé typy studií používaných při posuzování rizika, např. testování akutní toxicity, podráždění kůže, očí aj. Stanovisko uvádí, že tyto alternativní metody by se měly používat ve shodě s existující legislativou Společenství. Pro oblasti, kde alternativní metody nedokáží poskytnout všechny nezbytné informace jako je např. reprodukční a vývojová toxicita, stanovisko popisuje komplexní testování a strategie posuzování rizika, které napomáhají snížit potřebu experimentů na zvířatech.
Stanovisko je ve shodě se závazkem EFSA trvale zlepšovat pohodu zvířat při provádění hodnocení rizika. Vědecký výbor doporučil, aby EFSA ve tříletých intervalech ověřoval, jakého pokroku se v oblasti alternativ testů k testům na zvířatech dosáhlo.
 
 
Zdroj: EFSA