Bezpečnost potravin

EFSA odhalila pesticidy v evropských biopotravinách

Vydáno: 27. 7. 2009
Autor:

Monitorovací zpráva o zbytcích pesticidů v evropských potravinách poprvé zahrnula do testování i biopotraviny. V produktech ekologického zemědělství byly nalezeny nadlimitní zbytky pesticidů.

Zpráva, kterou vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vychází z dat sesbíraných v roce 2007 v celé Evropské unii, zkoumala více než 74 000 vzorků téměř 350 druhů různých potravin. Z toho z ekologického zemědělství pocházelo více než 2900 analyzovaných vzorků, které však pocházely pouze z některých členských států Unie.
Přestože konvenčně pěstované obiloviny, ovoce a zelenina obyčejně překračovaly obsahové limity častěji než biopotraviny, již jen samotná přítomnost residuí pesticidů je varující. Ian Palombi, zástupce EFSA sdělil, že: „zbytky pesticidů byly nalezeny v těchto vzorcích také“. Nicméně dodal, že vzorky biozeleniny a ovoce obecně vykazovaly nižší míru překračování legislativně stanovené maximální hladiny pesticidů. Pouze u 1,24 % ze všech vzorků překročilo legislativní limit (u vzorků z konvenčního zemědělství to bylo 3,99 %)
Zpráva zdůrazňuje, že pro biopotraviny nejsou v současné době stanoveny žádné zvláštní limity pro obsah pesticidů. Platí tedy stejné limity jako pro konvenční potraviny.
Alfred Schädeli ze švýcarského Výzkumného ústavu ekologického zemědělství, FiBL, řekl, že považuje za „velmi překvapivé,“ že vzorky biozeleniny a ovoce obsahovaly pesticidy nad zákonné limity. „Ekozemědělci vůbec nepoužívají syntetické pesticidy či hnojiva“, nicméně připustil, že „velmi malé dávky“ syntetických produktů mohou být obsaženy v půdě či v ovzduší v okolí ekofarem. „Důvodem není, že by tyto látky farmáři používali“, zdůraznil
Nicméně tento pohled nesdílí Phil Newton, mluvčí Evropského svazu na ochranu úrody (ECPA), který zastupuje výrobce ochranných prostředků jako jsou Bayer CropScience, BASF, Syngenta a Monsanto. „Všechny formy zemědělství, včetně toho ekologického používají pesticidy, které nejsou bez reziduí,“ řekl Newton. „Naši výrobci dodávají tyto produkty i ekologickým producentům“.
Gabriela Wyss z ústavu FiBLčástečně přijímá Newtonovo tvrzení, když říká, že „je naprostá pravda, že pesticidy užívá i ekologické zemědělství,“ nicméně trvá na tom, že se nejedná o „syntetické pesticidy“ ale „pesticidy přírodního původu“. „Rozdíl je v tom jak tyto látky reagují v prostředí,“ říká Wyss a dodává, že pesticidy používané v ekozemědělství „jsou toxické“, ale ve velmi „krátkém časovém úseku“ a „velmi rychle se v prostředí rozloží“.
Wyss naznačila, že zbytky pesticidů nalezené v biopotravinách mohou pocházet z perzistentních chemikálií, které byly před lety zakázány, ale se vyskytují v půdě a v ovzduší. Dalším zdrojem podle ní mohou být „přenosy postřiků z okolních polí tam, kde se stýkají ekologické a konvenční plochy.“
„Naše zkušenost hovoří o tom, že případy překročení zákonných norem reziduí pesticidů mají původ nikoliv v ekologickém systému hospodaření jako takovém ale v neúmyslném či úmyslném špatném značení či perzistentních látkách v půdě.“
„Možná se dokonce jedná i o podvodné značení a vůbec nešlo o produkt ekologického zemědělství,“ doplňuje Wyss. „Myslím, že některé skutečně mohou být klamavým značením,“ do dodatkem, že zpráva by mohla být podnětem ke zpřísnění kontrol v sektoru ekologického zemědělství.
Phill Newton z ECPA souhlasí s tím,že by ekologické farmy měly být přísněji monitorovány kvůli užívání pesticidů. „Všechny produkty mají nějaké dopady, které by měly být posuzovány, stanovovány podle nejlepší praxe a monitorovány, včetně těch, které jsou využívány v ekologickém zemědělství. Aby monitorování a zprávy v této oblasti byly úplné musejí zahrnovat i použití pesticidů v ekozemědělství.“
Zdroj: Euractiv.com
Zprávu o obsahu pesticidů v potravinách lze stáhnout na stránkách EFSA