Bezpečnost potravin

EFSA: Ochrana evropských pacientů s celiakií

Vydáno: 27. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Zdroj: EFSA

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumali příčiny celiakie a vyvinuli nástroj pro screening bílkovin v potravinách a složkách potravin, které by mohly u pacientů vyvolat příznaky této nemoci. Takovéto nástroje by mohly být potenciálně využívány v různých oblastech bezpečnosti potravin.

Celiakie je způsobena imunitní reakcí vyvolanou lepkem – bílkovinami obsaženými v potravinách obsahujících pšenici, ječmen nebo žito. Příznaky se u pacientů velmi liší a zahrnují bolesti žaludku, průjmy, podvýživu, nedostatek železa (anémii) a/nebo osteoporózu. Jedinou léčbou je celoživotní bezlepková dieta.

Studie uvádějí, že celiakií trpí přibližně 0,7 % obyvatel EU, ale mnoho případů není hlášeno.

Přední mezinárodní odborníci

Prof. Frits Koning, který je členem pracovní skupiny EFSA pro posuzování alergenicity geneticky modifikovaných (GM) rostlin, v rámci svého výzkumu zkoumal, jak se celiakie vyvíjí a chová.

Prof. Koning k výzkumu sdělil: „Všichni pacienti s celiakií sdílejí jednu nebo dvě molekuly zvané HLA-DQ2 a HLA-DQ8. Jedná se o receptory, které účinně vážou fragmenty bílkovin lepku. Tato vazba umožňuje rozpoznání fragmentu lepku imunitním systémem, což vyvolává celiakii.“

Nástroj pro predikci vazby peptidů

„V naší pracovní skupině jsme vyvinuli matematický model a aplikaci pro předpovídání toho, jak se lepek z potravin váže na tyto receptory – tzv. ‚peptidovou vazbou‘. Tento nástroj nám umožňuje hodnotit proteiny (z rostlin, zvířat nebo mikroorganismů) zamýšlené pro použití v potravinách ještě předtím, než jsou pro výživu povoleny.“

Nástroj úřadu EFSA se nazývá „preDQ„. Lze jej použít na jakoukoli bílkovinu určenou pro výživu.

Prof. Koning uvedl: „Nástroj používáme ke screeningu primární aminokyselinové sekvence bílkoviny, abychom předpověděli, zda dojde k vazbě fragmentů bílkoviny, či nikoliv. Pokud model předpoví vazbu, může protein (bílkovina) představovat riziko pro pacienty s celiakií.“

Potenciální využití v dalších oblastech bezpečnosti potravin

Odborníci úřadu EFSA nyní používají model preDQ při posuzování geneticky modifikovaných rostlin, ale potenciálně by se mohl používat pro screening jakýchkoli proteinů, například v nových potravinách, potravinářských/krmivářských enzymech, kontaminantech a geneticky modifikovaných potravinách nebo krmivech. Tento nástroj by mohli mimo úřad EFSA využívat také výrobci k předběžnému screeningu plodin vyvinutých pomocí technik šlechtění rostlin.

Prof. Koning nakonec uvedl: „Jsem rád, že po více než deseti letech můj výzkum a práce celé vědecké komunity pomáhá chránit evropské pacienty s celiakií před vystavením se pro ně nebezpečným potravinářským výrobkům.“

Odkazy na vědu

Viz také

Související téma (témata)

Zdroj: EFSA: Safeguarding celiac disease patients in Europe