Bezpečnost potravin

EFSA obměnil své experty

Vydáno: 10. 6. 2009
Autor:

Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.

Na základě výběrového řízení zahájeného 23.10.2008 a ukončeného 14.1.2009 byli vybráni noví členové pro práci ve vědeckém výboru a jednotlivých vědeckých komisích (panelech) EFSA v letech 2009–2012. Nově přizvaní experti nastoupí do svých funkcí v červnu–červenci 2009. Jejich mandát je tříletý. Cílem obměny členů vědeckého výboru a komisí EFSA je zajistit nezávislost EFSA.
 
Úspěšným kandidátem z ČR se stal Miroslav Machala (Výzkumný ústav veterinárního lékařství), který se bude podílet na práci vědecké komise pro kontaminanty (CONTAM). Přehled úspěšných kandidátů 2009. Více informací o obměně členů EFSA je zde.

Zdroj: EFSA 

ČR má zástupce ve správní radě EFSA