Bezpečnost potravin

EFSA hledá špičkové odborníky pro práci ve Vědeckém výboru a vědeckých panelech

Vydáno: 6. 4. 2011
Autor: MZe

Zájemci se mohou hlásit do 31.5.2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá špičkové vědce, kteří mají zájem pracovat pro EFSA, aby se v termínu od 31. března do 31. května 2011 přihlásili do výběrového řízení na nové členy odborných panelů a Vědeckého výboru.

Vědecké panely se skládají z nezávislých expertů členských států jmenovaných Správní radou na dobu tří let (nejsou to zaměstnanci EFSA). Vědecký výbor je složen z předsedů vědeckých panelů a nezávislých odborníků. Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování vědeckých stanovisek úřadu. 

Pro období 2012 – 2015 jsou hledání vhodní kandidáti do Vědeckého výboru a panelů:

– Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)
– Vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ)
– Vědecký panel pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM)
– Vědecký panel pro krmivářská aditiva a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat (FEEDAP)
– Vědecký panel pro geneticky modifikované organismy (GMO)
– Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA)
– Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH)
– Vědecký panel pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR)
– Vědecký výbor (SC)

Pro období 2014 – 2017 probíhá předvýběr vhodných kandidátů do panelů:

– Vědecký panel pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS)

– Vědecký panel materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky (CEF)

Tříletý mandát začíná vždy v polovině uvedeného roku.

Nebude-li vědecký odborník prostřednictvím jednoduchého, otevřeného a transparentního řízení a na základě prokázané odborné úrovně a nezávislosti vybrán, může být umístěn na záložní seznam vědců pro v budoucnu uvolněné pozice v panelech a Vědeckém výboru EFSA.

Posláním EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Úkolem úřadu je zajišťovat unijním institucím a členským státům co možná nejlepší a nezávislá vědecká stanoviska pro přípravu legislativy. EFSA podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizik, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik.  

Úplné informace o výzvě můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm.

Zdroj: EFSA