Bezpečnost potravin

EFSA: dietetická doporučení pro příjem potravin (FBDG)

Vydáno: 29. 4. 2007
Autor: pospisilova

V březnu 2007 vydal EFSA publikaci, která je shrnutím 5. vědeckého kolokvia (21.–22. 3. 2006, Parma, Itálie).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) organizuje na aktuální témata vědecká kolokvia. Dosud proběhlo sedm kolokvií, v pořadí již  8. kolokvium se uskuteční v červnu 2007.
Aby se vědecké aspekty bezpečnosti potravin a krmiv dostaly k co nejširší odborné veřejnosti, vydává EFSA vědecké publikace.

Jedna ze série publikací EFSA se zaměřuje na závěry z vědeckých kolokvií. Dosud byly vydány publikace z následujících kolokvií:
1: Dioxiny (Dioxins)(prosinec 2004; pdf, 2,03 MB)
2: QPS (říjen 2005; 1,62 MB)
4: Zvířata určená k produkci potravin (Food Producing Animals) (říjen 2006; pdf, 6,29 MB)
5: Dietetická doporučení pro příjem potravin(Food-Based Dietary Guidelines) (březen 2007; pdf, 6,66 MB)