Bezpečnost potravin

EFSA: Databáze vědomostí o esterech 3-MCPD

Vydáno: 20. 11. 2009
Autor:

Průběžně aktualizovaná databáze bude poskytovat přehled o výzkumných aktivitách již realizovaných i potřebných.

Cílem znalostní databáze o esterech 3-MCPD je shromáždit dostupné informace o výzkumných aktivitách zaměřených na tento typ kontaminantu, který vzniká během výroby potravin (procesní kontaminant). Databáze napomůže získat přehled o tom, k jakému pokroku v oblasti výzkumu zaměřeného na 3-MCPD došlo a současně se zjistí, na které oblasti je třeba další výzkum zaměřit.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) bude pravidelně databázi aktualizovat o nové informace, které obdrží od výzkumných institucí, výrobních podniků (průmyslu) a jakýchkoliv dalších subjektů, které provádějí výzkum nebo se zavázaly k výzkumným projektům v jedné z následujících oblastí:
 
– výzkumná oblast 1: metody analýzy
– výzkumná oblast 2: výskyt v potravinách
– výzkumná oblast 3: biologická využitelnost v potravinách
– výzkumná oblast 4: posouzení příjmu ze stravy
– výzkumná oblast 5: mechanismus tvorby
– výzkumná oblast 6: snižování
– výzkumná oblast 7: toxikokinetika
– výzkumná oblast 8: toxikologie
– výzkumná oblast 9: mezinárodní aktivity
– výzkumná oblast 10: estery glycidolu

Zdroj: EFSA
 

Workshop zaměřený na estery 3-MCPD (kontaminanty potravin)
Workshop k problematice esterů 3-MCPD v potravinách
Sójová omáčka s nebezpečnou látkou se nedostala do obchodů
Možné ohrožení kojenců glycidolem