Bezpečnost potravin

EFSA chce spolupracovat s MZe při předsednictví

Vydáno: 12. 12. 2008
Autor: bodokova1

Ředitelka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA (European Food Safety Authority) Catherine Geslain-Lanéelle jednala na ministerstvu zemědělství o spolupráci v rámci příprav na předsednictví ČR v EU. EFSA představuje základní kámen Evropské unie pro hodnocení rizik plynoucích z potravin a krmiv.

Šéfka úřadu EFSA chce během českého předsednictví například společně organizovat dvě významné akce v dané oblasti: první je konference "Potravinářský výzkum k podpoře vědecky založené přípravy právních předpisů: výzvy pro výrobce a spotřebitele", která se uskuteční ve dnech 21. – 22. dubna příštího roku v KCP Praha. Další akcí je zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) plánované na dny 24. – 25. června 2009 také do Kongresového centra Praha.
 
Výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se chce také zúčastnit Konference k politice kvality potravin, která se uskuteční ve dnech 12. – 13. 3. 2009 v Praze.
 
EFSA zamýšlí prohloubit spolupráci s českými výzkumnými pracovišti a zapojit jejich experty do aktuální obnovy vědeckých komisí EFSA a obsadit některé pozice v úřadu českými odborníky.
 
EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství ve všech otázkách, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin – včetně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek a ochrany rostlin. Úřad dále poskytuje poradenství v otázkách výživy z hlediska právních předpisů Společenství. Na základě úzké spolupráce s národními institucemi a otevřených konzultací se všemi zainteresovanými stranami EFSA zajišťuje nezávislé vědecké poradenství a jasnou komunikaci existujících a nově vznikajících rizik.
 
 
 
Zdroj: MZe,  12. 12. 2008