Bezpečnost potravin

EFSA bude nově posuzovat 4-metylbenzofenon

Vydáno: 23. 2. 2009
Autor:

Německé kompetentní orgány zjistily migraci uvedené látky z potištěných kartonů do cereálií.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil riziko z přítomnosti 4-metylbenzofenonu v potravinách. Ponět k prověření podaly kompetentní orgány v Německu, které zjistily, že uvedená chemická látka migruje z obalů do cereálního výrobku.
 
EFSA byl rovněž požádán, aby se vyjádřil k tomu, zda existující tolerovatelný denní příjem (TDI) pro dvě strukturálně podobné látky: benzofenon a hydroxybenzofenon lze také aplikovat na 4-metylbenzofenon. EFSA předpokládá, že stanovisko uveřejní do 3.3.2009.
 
EFSA bude nově posuzovat TDI pro benzofenon a hydroxyfenon, a to z hlediska toxikologických studií, které byly provedeny po roce 1992, tj. od vydání stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny (SCF, předchůdce EFSA). Stanovisko EFSA – Panelu pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromatické látky a pomocné prostředky (CEF) se očekává do konce května 2009.
 
Podle německých kompetentních orgánů přechází 4-metylbenzofenon (složka inkoustů používaných na obalu cereálního výrobku) z potištěného povrchu lepenkové krabice do potraviny.
 
EFSA úzce spolupracuje s Evropskou komisí a členskými státy za získání relevantních informací pro posouzení rizika.
 
Zdroj: EFSA