Bezpečnost potravin

EFSA analyzovala přepravu zvířat

Vydáno: 24. 1. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Podle vyjádření EFSA není rizikovým faktorem transportu užitkových z hlediska welfare zvířat jeho délka, důležitější jsou atributy přepravy.

nakládka prasatOptimální přepravní čas u prasat neexistuje. K tomuto závěru dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v dobrozdání o ochraně hospodářských zvířat během přepravy. Po vyhodnocení studií uveřejněných od roku 2003 EFSA dospěla k názoru, že délka přepravy u prasat není rizikovým faktorem z hlediska pohody zvířat. Důležitější jsou podle EFSA okolnosti přepravy: například by měla být pozornost věnována celkové kondici zvířat, vybavení přepravního vozidla, stylu jízdy, hustotě obsádky, větrání a počasí. Před cestou by měla být prasata dostatečně napojena, ale nesmí být krmena.

Experti z EFSA doporučují ponechat prasata po celý život ve stejné skupině a při přepravě nakládat maximálně šest zvířat najednou, protože tak budou podstatně méně stresovaná. Zejména při delších cestách s délkou jízdy překračující osm hodin by se mělo dbát na to, aby měla prasata dostatek místa, aby mohla nejenom ležet, ale i stát. Střecha by měla být výše než jsou hlavy stojících zvířat.
Skotu by měla být věnována náležitá pozornost během chovu, ale zvlášť bezprostředně před transportem.