Bezpečnost potravin

EFSA aktualizuje stanovisko týkající se 4-MBZ

Vydáno: 8. 7. 2009
Autor:

Podle konečného stanoviska odborné skupiny CEF nehrozí zdravotní riziko ze snídaňových cereálií kontaminovaných 4-metylbenzofenonem z potisku.

Odborná skupina pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy aromata a pomocné látky (CEF, nahrazuje od poloviny roku 2008 odbornou skupinu pro aditiva, aromata a kontaminanty AFC) úřadu EFSA dospěla ve svém stanovisku z 11. června 2009
k závěru, že krátkodobá spotřeba snídaňových cereálií, na jejichž obalu byl k potisku použit 4-metylbenzofenon (4-MBZ), neznamená zdravotní riziko. Je to posun proti vyjádření z března 2009, v němž se připouští, že nelze vyloučit  zdravotní riziko u dětí s vysokou spotřebou snídaňových cereálií, v případě nejvyšších zjištěných hodnot kontaminace (viz “Migrace 4-metylbenzofenonu a benzofenonu z obalů do potravin“).
K prověřování se přistoupilo poté, co německé a belgické orgány pozastavily snídaňové cereálie, u nichž zjistily kontaminaci složkou 4-MBZ z potiskové barvy (až 4 000 μg/kg). Podle belgického úřadu pro bezpečnost potravin by se na trhu neměly vyskytovat potraviny s obsahem 4-MBZ vyšším než 600 μg/kg, jinak může být u dětí s vysokou spotřebou müsli dojít k překročení TDI až o 180 %.
CEF připouští, že březnové stanovisko bylo příliš konzervativní, protože nebylo k dispozici dost podkladů, a vzhledem ke krátké lhůtě bylo rozhodnuto podle krátkodobých změn (nikoli škodlivých účinků), k nimž došlo při pokusu se zvířaty v kontaktu s benzofenonem. CEF- považuje za správné březnové rozhodnutí, že nelze při posouzení 4-MBZ (ani hydroxybenzofenonu) vycházet z hodnoty tolerovatelného denního příjmu (TDI) pro benzofenon. Kromě toho došlo k revizi původní hodnoty TDI = 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti, která byla stanovena v r. 1992 výborem SCF, na TDI = 0,03 mg/kg.

EU Food Law, 2009, č. 396, s. 12

Další informace: