Bezpečnost potravin

EFSA aktualizuje pokyny pro ochranu motýlů a můr v chráněných biotopech

Vydáno: 17. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Aktualizace doporučení pro opatření ke snížení rizika expozice pylu Bt-kukuřice pro larvy necílových skupin motýlů a můr

EFSA aktualizoval předchozí doporučení pro management rizika ke snížení rizika expozice pylu Bt-kukuřice pro larvy necílových skupin motýlů a můr (Lepidoptera) v chráněných biotopech.

Díky genetické modifikaci se v Bt-kukuřici (zahrnující i kukuřici 1507, Bt11 a MON810) tvoří insekticidní bílkovina, která chrání rostlinu před sežráním larvami některých motýlů a můr. Necílové larvy motýlů a můr také mohou být vystaveny vlivu pylu Bt-kukuřice, pokud nejsou zavedena vhodná zmírňující opatření pro jejich ochranu.

Stejný model – nové informace
EFSA používá matematický model pro kvantifikaci rizika expozice vznikající vystavením larev motýlů a můr vlivu pylu Bt-kukuřice. Nové informace o rozptylu kukuřičného pylu na dlouhé vzdálenosti dovedly Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel) až ke spuštění nové simulace pro odhady úmrtnosti, která uplatňuje stejný model jako předtím.
Data, která byla dříve používána pro model k odhadu úmrtnosti skupin necílových  motýlů a můr v chráněných biotopech, uvažovala rozptyl kukuřičného pylu (Bt-kukuřice) na desítky metrů. S pomocí nových informací ze studie Friedera Hofmanna (Hofmann et al (2014)), došlo k revizi odhadů úmrtnosti necílových larev motýlů a můr v chráněných biotopech, které mohou být ovlivněny až stovky nebo tisíce metrů od polí s Bt-kukuřicí.

Upravené odhady expozice
EFSA rovněž zpřesnil své dříve konzervativní odhady expozice larev motýlů a můr pylem Bt-kukuřice. Reálnější odhady expozice byly odvozeny zvážením faktorů, jako je vítr, déšť a struktura listů, které ovlivňují nanášení pylu Bt-kukuřice na rostliny. Takto upravené odhady expozice prokazují větší úmrtnosti necílových skupin larev motýlů a můr.

Nástroje nabízející se manažerům rizika
EFSA zjistil, že nové výpočty pomocí stejného modelu – ve kterém byly aplikovány nové informace a použity realističtější úrovně expozice – mají jen malý dopad na jeho předchozí doporučení pro management rizika za účelem ochrany v současné době známých citlivých druhů necílových skupin motýlů a můr.
Tato doporučení se skládají ze setu izolačních vzdáleností mezi poli Bt-kukuřice a chráněnými stanovišti. Poskytují manažerům rizik nástroj pro odhad a zmírnění rizika expozice necílových skupin larev motýlů a můr v chráněných biotopech pylem Bt-kukuřice. Tento nástroj umožní manažerům rizik výběr opatření k managementu rizika, která jsou v souladu s jejich cíli ochrany.

Vědecké stanovisko EFSA naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA: EFSA updates advice to protect butterflies and moths in protected habitats