Bezpečnost potravin

Ebola: riziko přenosu prostřednictvím potravin

Vydáno: 19. 3. 2015
Autor: KM EFSA

Přenos viru Ebola je prostřednictvím potravin nepravděpodobný, tvrdí EFSA

Neexistuje žádný důkaz, že by mohl být virus Eboly přenesen prostřednictvím potravin do Evropské unie, konstatují vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zpráva EFSA hodnotí riziko přenosu Eboly prostřednictvím konzumace syrových potravin – jako jsou rostliny, ovoce a zelenina – legálně dovezených do EU z afrických zemí. Doposud nebyly zaznamenány žádné případy nákazy lidí Ebolou po konzumaci těchto potravin.

K přenosu viru Eboly potravinami by mohlo dojít za současného splnění několika podmínek, žádná z nich však doposud nebyla zaznamenána. Nejprve by muselo dojít ke kontaminaci exportovaných potravin v místě původu. Dále by potraviny musely obsahovat živý virus (schopný přežití) ještě v okamžiku, kdy jsou dovezeny do EU a nakonec by muselo dojít expozicí kontaminované potravině k nakažení osoby.

DOKUMENT: Aktualizovaná zpráva o rizicích přenosu viru Ebola prostřednictvím potravinového řetězce

Při hodnocení rizik identifikovali odborníci EFSA celou řadu chybějících dat a poznatků – např. o tom, jak dlouho by virus mohl v potravinách přežít.

Zpráva byla zpracována společně vědci EFSA a externími odborníky, vč. dvou odborníků ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ve své předcházející zprávě vědci EFSA hodnotili riziko přenosu viru Eboly prostřednictvím zvěřiny ilegálně dovezené do Evropy ze západní a střední Afriky, se závěrem, že takové riziko je nízké.

Zdroj: EFSA: Ebola: risk of transmission through food