Bezpečnost potravin

E – learningové kurzy BTSF pro rok 2017

Vydáno: 14. 2. 2017
Autor: lepeskova

e - kurzy BTSF v roce 2017

E – kurzy z roku 2016 pokračují ve stejném složení.

Training calednar zde

FCM ModuleFood Contact Materials rules – Materiály přicházející do kontaktu s potravinou

AW Module –  Animal Welfare at slaughter – Zacházení se zvířaty při usmrcování

RASFF Module  – Rapid Alert System for Food and Feed – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

AA ModuleAnimal health prevention and controls for Aquaculture Animals – Prevence a kontroly zdraví zvířat v akvakultuře

AN ModuleAnimal Nutrition – Výživa zvířat

HACCP ModulePrinciple of Hazard Analysis and Critical Control Point audits – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů

EU PQ Module –  EU plant quarantine regime for imports – Karantenni režim EU pro dovoz rostlin

FISHERY ModuleFood hygiene and control on fishery products and live bivalve molluscs –  Hygiena potravin a kontrola produktů rybolovu a živých mlžů

TSE ModulePrevention, Eradication and Control of Transmissible Spongiform Encephalopathies – Transmisivní spongiformní encefalopatie

AWP Module Animal Welfare at slaughter and killing for disease control for poultry – Zacházení s drůbeží usmrcovanou v rámci tlumení nákaz