Bezpečnost potravin

E-learningové kurzy BTSF pro rok 2016

Vydáno: 28. 1. 2016
Autor: lepeskova

e-kurzy BTSF v roce 2016

 

FCM Module      informace zde,  

AW Module       informace zde,  

RASFF Module   informace zde,  

AA Module         informace zde,  

AN Module         informace zde,  

HACCP Module   informace zde

EU PQ Module    informace zde, 

FISHERY Module informace zde

TSE Module        informace zde

AWP Module       informace zde,

 

Training calendar 2016 zde

FCM ModuleFood Contact Materials rules – Materiály přicházející do kontaktu s potravinou

AW Module –  Animal Welfare at slaughter – Zacházení se zvířaty při usmrcování

RASFF Module  – Rapid Alert System for Food and Feed – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

AA ModuleAnimal health prevention and controls for Aquaculture Animals – Prevence a kontroly zdraví zvířat v akvakultuře

AN ModuleAnimal Nutrition – Výživa zvířat

HACCP ModulePrinciple of Hazard Analysis and Critical Control Point audits – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů

EU PQ Module –  EU plant quarantine regime for imports – Karantenni režim EU pro dovoz rostlin

FISHERY ModuleFood hygiene and control on fishery products and live bivalve molluscs –  Hygiena potravin a kontrola produktů rybolovu a živých mlžů

TSE ModulePrevention, Eradication and Control of Transmissible Spongiform Encephalopathies – Transmisivní spongiformní encefalopatie

AWP Module Animal Welfare at slaughter and killing for disease control for poultry – Zacházení s drůbeží usmrcovanou v rámci tlumení nákaz