Bezpečnost potravin

Dvě nové GM kukuřice: veřejná diskuse

Vydáno: 15. 6. 2009
Autor:

Do 15.7.2009 se lze vyjádřit ke stanoviskům EFSA týkajícím se “NK603 maize” a “1507 maize”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 11. června 2009 dvě nová stanoviska týkající se GM kukuřice. První stanovisko se týká pěstování a potravinářského/krmivářského využití GM kukuřice NK 603, druhé stanovisko využití GM kukuřice 1507 ke krmivářským účelům.
Ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech se veřejnost může ke stanoviskům po dobu jednoho měsíce vyjadřovat, a to na předepsaných formulářích.
 
Stanovisko EFSA k Maize 1507 (obnova autorizace)